Учениците от ДУ“Нювваб „гр. Шумен се включиха активно в кампанията на БЧК „Деца помагат на деца “ за набиране на необходимите хигиенни материали в подкрепа на украинските деца.

1217042c-1176-482a-b9ed-454b1f0a3043db0ac9a0-906a-421b-8d40-a1079108ce9f