Среща с Началника на Военно окръжие Шумен и неговия екип

На 13.04.2016 г. подполковник Георги Георгиев, началник на Военно окръжие гр. Шумен, заедно със своя екип бяха на посещение в СОДУ „Нювваб“ гр. Шумен. Те се запознаха с учебната програма на училището и разгледаха учебния корпус. Срещнаха се с  учениците и педагогическия колектив. Обмениха опит и добри практики с тях.