Семинар “ Опознай столицата“ организиран от Главно Мюфтийство

 През периода от 05.04.2016 г. – 07.04.2016 г. група ученици от 9,10 и 11 класове от СОДУ „Нювваб” гр. Шумен по покана на Главно мюфтийство гр. София, отдел „Образование”, взеха участие в  провеждането на семинар на тема „Опознай столицата“.

                               

Ползотворна, сърдечна и емоционална среща с Главния мюфтия на мюсюлманите в Р. България д-р Мустафа Хаджи, с Председателя на Висшия мюсюлмански съвет – г-н Ведат Ахмед, с Началник отдел „Образование” – г-н Хюсеин Карамолла, проведена в залата на медийния център на Главно мюфтийство.