Комисията по „Образование“ към Главно мюфтийство на 28.04.2016 г. организира работна среща с ръководствата и представителите на трите СОДУ гр. Шумен, Русе, Момчилград и ВИИ гр. София

15

Работно съвещание в  СОДУ  “ НЮВВАБ “ гр. Шумен