Духовно училище „Нювваб“ в град Шумен продължава да дава приноса си в борбата срещу COVID-19

IMG-20200603-WA0004

С отварянето от 1 юни 2020 година на яслите и детските градини в страната Духовно училище „Нювваб“ в град Шумен направи още две дарения. На 29 май (петък) 2020 година и на 03 юни (сряда) 2020 година училищното ръководство дари на две детски градини и една ясла общо 50 броя предпазни шлема. При изготвянето на шлемовете беше използван 3D принтера на училището.

Духовно училище „Нювваб“ ще продължи и занапред да дава своя принос в борбата срещу COVID-19