Учители

 

Айхан Боз – учител по Български език и литература

Ридвание Халил – учител по Турски език

Катя Василева – учител по Биология и Химия
1986 – Единно Средно Политехническо училище
1991 Шуменски университет „Константин Преславски“ специалност „Биология и Химия“, Икономика „Бизнес“. Семейна с две деца.

Ремзие Мехмедова – учител по Матеметика и Информационни технологии
1999 г. Шуменски университет „Константин Преславски“ специалност „Математика и Информатика“. Семейна с две деца.

Джелил Джелил – учител по Религиозните предмети
1997 г. СОДУ „Нювваб“ Шумен
2004 г. Висш ислямски институт – София
Семеен с едно дете.

Мехмет Мюмюн – Възпитател
2004 г. СОДУ „Нювваб“ Шумен
2010 г. Университета „Мармара“ Истанбул специалност Ислямска Теология, Семеен.

Зейнеб Джелил – Възпитател
2005 г. Висш ислямски институт – София

Гюлюмсер Юсуфова – Възпитател
2005 г. Висш ислямски институт – София
2007 г. Благоевградски университет специалност „Религиозна социология“ Магистър
Семейна с едно дете.

Салим Ходжа – Възпитател

Осман Ибрахимов - учител по Религиозните предмети

Севджан Ибрахимова - Възпитател

Тайфун Мехмед - Възпитател