Директор

Шериф Хюсню – Директор

Висш ислямски институт – София     

Шуменски университет „Константин Преславски“ специалност „Управление в образованието“ – Магистър