Monthly Archives: март 2017

Родителска среща в ДУ „Нювваб“

20170318_120758

На 18.03.2017 г. се проведе родителска среща  в ДУ „Нювваб“ с цел отчитане на резултатите на учениците за първия срок на  учебната 2016/2017 год. Набелязани бяха мерки за подобряване на успеваемостта на децата  и други текущи въпроси, свързани с учебния процес през втория учебен срок

След проведената родителска среща  в ДУ „Нювваб“ ученици, родители и преподаватели заедно споделиха обяда си в столовата на училището.