Документи

Документи

Документи

Мисия

Мисия

Визия

Визия

Галерия

Материална база

1  2  3  4  5  7  6

Контакти

Адрес: гр. Шумен, ул. “Г. С. Раковски” 36
тел.: (054) 800 299 и 800 301
e-mail: sodu_nuvvab@abv.bg
Web site: www.nuvvab.net
 
nuvvab a

Пом. персонал

Ирфан Етемов – счетоводител

Сейфулла Бейтулла – Пазач

Наджие Хюсеин

Сибел Ахмед

Директор

Шериф Хюсню – Директор

Висш ислямски институт – София     

Шуменски университет „Константин Преславски“ специалност „Управление в образованието“ – Магистър